Movicom s.c.

 93-231 Łódź, ul.Dąbrowskiego207/225 NIP:9820362818, Regon:100791688