100

procent projektów zrealizowano przy utrzymaniu zadanych parametrów jakościowych