Movicom rozwija i dostarcza usługi telekomunikacyjne i zintegrowane rozwiązania dla operatorów alternatywnych.

W szczególności Movicom oferuje następujące usługi:
Transmisja danych we wskazanych relacjach (łącza dzierżawione Ethernet, E1),
Zabezpieczenie "ostatniej mili" we wskazanej lokalizacji klienta Operatora,
Lokalna wymiana ruchu głosowego, wzajemne połączenia głosowe, sieci usług międzyoperatorskich (SS1, SIP),
Wywiady techniczne, w tym: rozpoznanie i analiza możliwości technicznej przyłączenia klienta (kablowe i radiowe),
Budowa lokalnych sieci kablowych i radiowych, zarządzanie projektowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych produktów i usług dla operatorów prosimy o kontakt na adres mail: operator(at)movicom.pl

Dla operatorów

... nasze usługi dedykujemy dla biznesu

Movicom gwarantuje szerokie spektrum współpracy biznesowej w płaszczyźnie szeroko rozumianej telekomunikacji. Wieloletnie doświadczenie oraz zdobyte know-how firmy jest w stanie zapewnić nieprzerwaną kontrolę jakości i terminowo realizowane projekty w dziedzinie nowoczesnej telekomunikacji.

Planowanie i projektowanie sieci

Pierwszym krokiem w realizacji każdego projektu telekomunikacyjnego jest projektowanie całej sieci ze wszystkimi jej częściami.
Inżynieria systemów
Inżynieria systemów pozwoli ocenić i przedstawić wszelkie niezbędne dane do zaprojektowania najbardziej optymalnego rozwiązania dla realizowanego projektu telekomunikacyjnego.
Instalację, testowanie i uruchamianie
Dostarczymy różne produkty telekomunikacyjne, zabezpieczymy ich zainstalowanie, testowanie działania i wydajności.
Utrzymanie
Zagwarantujemy utrzymanie systemów telekomunikacyjnych na gwarancji lub po upływie okresu gwarancyjnego. Zapewnimy profesjonalny zespół inżynierów i techników.

Usługi doradcze

Profesjonalni inżynierowie zapewniają doskonałe doradztwo dla naszych klientów. Klient może liczyć na zarządzanie projektami i nadzorowanie realizacji celów.

Tworzymy konsorcja

Łączymy się z innymi partnerami w celu utworzenia konsorcjum, które uzupełni nasze usługi dla naszych klientów.

Projekty "pod klucz"

Jesteśmy gotowi do obsługi projektu telekomunikacyjnego od A do Z.

Audyt telekomunikacyjny

Przeprowadzimy audyt usług i rozwiązań sprzętowych. Reprezentujemy w nagocjacjach handlowych i przygotujemy specyfikacje przetargowe.

 

Usługi dedykowane

Movicom s.c.