Informacje o operatorze

Spółka Movicom została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE pod nr 8781 w 2009r.

Działalność telekomunikacyjna jest działalnością gospodarczą regulowaną. Podlegamy pod jednolite Prawo Telekomunikacyjne obowiązujące wszystkie firmy sektora telekomunikacyjnego.

Na rynku łódzkim działamy w oparciu o własną infarstrukturę kablową i radiową. Posiadamy styki międzyoperatorskie realizowane w technologii światłowodowej ze wszystkimi znaczącymi operatorami infrastrukturalnymi jak: Atman, Netia, NASK, Polkomtel, Exatel, TK Telekom oraz lokalnymi ISP poprzez bezpośrednie punkty styku oraz lokalny punkt wymiany ruchu (ix.lodz.pl).