Dla operatorów

Movicom rozwija i dostarcza usługi telekomunikacyjne i zintegrowane rozwiązania dla operatorów alternatywnych.

W szczególności Movicom oferuje następujące usługi:
Transmisja danych we wskazanych relacjach (łącza dzierżawione Ethernet, E1),
Zabezpieczenie "ostatniej mili" we wskazanej lokalizacji klienta Operatora,
Lokalna wymiana ruchu głosowego, wzajemne połączenia głosowe, sieci usług międzyoperatorskich (SS1, SIP),
Wywiady techniczne, w tym: rozpoznanie i analiza możliwości technicznej przyłączenia klienta (kablowe i radiowe),
Budowa lokalnych sieci kablowych i radiowych, zarządzanie projektowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych produktów i usług dla operatorów prosimy o kontakt na adres mail: operator(at)movicom.pl