Dostęp do internetu

 

Medium dostępowe

W ramach oferty proponujemy doprowadzenie szerokopasmowego dostępu do sieci Internet do lokalizacji wskazanej przez klienta. Jako medium transmisji wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologicznie łącza dostępowe w ramach infrastruktury kablowej (miedzianej oraz światłowodowej) oraz z wykorzystaniem sieci radiowych (pasmo licencjonowane oraz technologii 5GHz i 17GHz). Wybór medium dla "ostatniej mili" jest uzależniony od: warunków dostępowych, oczekiwanej przez klienta oferty, możliwości technicznych i indywidualnych negocjacji.

Przepływności

Parametry techniczne łącza ustalane są w indywidualnych negocjacjach z klientem. Wybór technologii i możliwość rozbudowy przepływności dla łączy ustalane jest w zależności od zdefiniowanych przez Abonenta potrzeb.

Gwarancje serwisowe

Wszystkie łącza monitorujemy w systemie 24/7/365. Parametry serwisowe zdefiniowane w ramach umowy a także w zależności od potrzeb w ramach odrębnych ustaleń SLA (Services Level Agreement).

Interfejsy i routing

Łącza od strony klienta zakończone portem Ethernet RJ45 lub na przełącznicy światłowodowej. Istnieje możliwość skonfigurowania routingu BGP, kolokacji serwerów oraz podłączenia i identyfikacji dowolnej liczby adresów IP,