Przenoszenie numeracji

... z innych sieci do Movicom

Sieć MOVICOM gwarantuje Abonentowi możliwość zachowania dotychczasowego numeru dla posiadanych linii telefonicznych. Przenośność numeracji pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi obwarowany jest procesami formalnymi i procedurami zdefiniowanymi odrębnymi ustaleniami międzyoperatorskimi oraz nadzorowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE. Procedura przenoszenia numerów do sieci Movicom:

KROK 1 (Abonent)

Przesłanie na adres biuro(at)movicom.pl niezbędnych informacji dotyczących przenoszonego numeru:
1. Nazwa obecnego właściciela przenoszonych numerów. Pełne dane teleadresowe firmy, dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS/EDG),
2. Osoba do kontaktów z Movicom s.c.,
3. Nazwa dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
4. Przenoszone numery telefonów,
5. Sposób obecnego podłączenia wymienionych telefonów.
Numer:
a. numer telefonu stacjonarnego – w przypadku usług – VoIP, linia analogowa (pots), ISDN BRA 2B+D,
b. zakres numerów telefonii stacjonarnej – w przypadku usług – ISDN BRA/BRI 2B+D (numery MSN lub DDI), ISDN PRA/PRI 30B+D (numery DDI).

KROK 2 (Movicom)

1. Weryfikacja otrzymanych danych,
2. Sprawdzenie możliwości przeniesienia numeru od wskazanego operatora,
3. Wysłanie do Abonenta informacji czy dany numer stacjonarny może zostać przeniesiony, a następnie wysłanie na wskazany mail, do Abonenta „Wniosku o potwierdzenie możliwości zawarcia z Movicom s.c. Umowy na Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru”.
KROK 3 (Abonent)
Wypełnienie i podpisanie wniosku oraz przesłania go na adres mail: biuro(at)movicom.pl lub listownie na adres: Movicom s.c., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź.

KROK 4 (Movicom)

1. Weryfikacja poprawnego wypełnienia złożonego wniosku.
2. Przesłanie do Abonenta "Zawiadomienia o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z przeniesieniem numeru" (jako potwierdzenie możliwości przeniesienia numeru) oraz komplet czterech dokumentów:
1. Upoważnienie,
2. Oświadczenie
3. Umowa (w dwóch egzemplarzach),
4. Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym operatorem,

KROK 5 (Abonent)

Abonent wypełnia i podpisuje wyżej wymienione dokumenty, a następnie odsyła je drogą pocztową na adres Movicom s.c., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź.

KROK 6 (Movicom)

Weryfikacja przesłanych dokumentów oraz złożenie do dotychczasowego operatora:
1. Upoważnienia,
2. Oświadczenia,
3. Wniosku o rozwiązanie umowy z dotychczasowym operatorem,
4. Kopii zawiadomienia o możliwości przeniesienia numeru.

Krok 7 (Dotychczasowy operator)

Przyjęcie dokumentów i wysłanie do Movicom informacji o dacie rozwiązania umowy i przeniesienia numeru.

Krok 8 (Movicom)

Poinformowanie Abonenta o dacie rozwiązania umowy i przeniesienia numeru od dotychczasowego operatora.

Krok 9 (Movicom)

Uruchomienie przeniesionego numeru i poinformowanie o tym Użytkownika.