Transmisja danych

... biznes szybkiej informacji

W ramach usługi transmisji danych Movicom zapewnia gwarancje serwisowe SLA i biznesowe standardy obsługi inżynieryjnej. Usługa transmisji danych polega na zestawieniu przez Movcicom synchronicznego traktu cyfrowego pomiędzy dwoma lokalizacjami wskazanymi przez Abonenta.

Gwarantujemy:

1. Dedykowany, cyfrowy kanał transmisji danych pomiędzy węzłami sieci położonymi najbliżej lokalizacji wskazanych przez klienta oraz zapewnienie łączy dostępowych zakończonych w lokalizacji klienta,
2. Globalny zasięg usługi dzięki kooperacji z innymi operatorami alternatywnymi,
3. Urządzenia końcowe zakończone odpowiednim interfejsem fizycznym,
4. Service Level Agreement (SLA) w ramach oferty standardowej,
5. Gwarancje finansowe w ramach SLA na wypadek niedotrzymania parametrów niezawodnościowych usługi,
6. Nadzór Centrum Zarządzania Siecią,

Każde Łącze Cyfrowe zakończone jest w porcie od strony Klienta interfejsem zgodnym ze standardami ITU (International Telecommunication Union - Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej).