Telefonia

... z nami warto rozmawiać

Co oferujemy?

MOVICOM w ramach świadczonych usług telekomunikacyjnych oferuje pełne spektrum połączeń głosowych. Zastosowane technologie umożliwiają dostarczenie usług w oparciu o łącza analogowe, cyfrowe ISDN (30B+D) oraz w technologii VoIP.
Rozwiązania sprzętowe wraz z niezawodną infrastrukturą pozwalają naszym Abonentom na realizację połączeń telefonicznych w wybranej przez nich technologii i w najwyższym standardzie jakościowym. Od 2009r. rozbudowujemy urządzenia centralowe poprzez wprowadzanie najnowszych technologii komunikacyjnych. Testujemy i wprowadzamy dla naszych klientów profesjonalne urządzenia abonenckie.
Realizujemy podstawowe usługi telefoniczne w wybranych standardach (linie analogowe, ISDN oraz VoIP) oraz umożliwiamy wdrożenie zaawansowanych usług dodatkowych takich jak: system zapowiedzi głosowej, przekierowania, usługi wirtualnej centralki oraz fax2mail.

Poznaj szczegóły oferty

Linie analogowe - telefonia tradycyjna

Linia analogowa to solidne a zarazem proste i efektywne kosztowo rozwiązanie umożliwiające obsługę tradycyjnego telefonu poprzez sieć Movicom. Usługa jest dedykowana dla firm posiadających centrale analogowe oraz pojedyncze linie telefoniczne. Linia analogowa zapewnia komfort i wygodę w korzystaniu oraz nie wymaga zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego tradycyjnego telefonu.

ISDN - (Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług)

Technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym. Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń komutowanych. ISDN jest znormalizowana w zaleceniach ITU-T oraz standardach ETSI. Movicom obsługuje łącza cyfrowe w dostępie ISDN PRA o zróżnicowanej liczbie kanałów rozmównych: 15, 20, 25 i 30. Rodzaj aktywowanego dostępu zależy od liczby kanałów ustalonych z Abonentem w momencie uruchamiania usługi przez Movicom.

VoIP - telefonia IP

Usługa Movicom telefonia IP oparta jest o nowoczesne rozwiązania transmisji głosu w oparciu o sieć Internet. Movicom telefonia IP umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych przy wykorzystaniu łączy dostępu do sieci Internet. Głos przetwarzany jest na pakiety danych, które następnie przesyłane są przez sieć Internet do adresata połączenia (abonenta żądanego w sieci telefonii stacjonarnej lub komórkowej). Każde urządzenie VoIP jest autoryzowane na serwerze zarządzającym Movicom, który poza nadzorem ruchu w sieci IP oferuje szereg dodatkowych udogodnień takich, jakie oferują operatorskie centrale telefoniczne (identyfikacja numeru przychodzącego, przekierowania połączeń itp.). Podłączenie urządzeń VoIP do sieci nie ogranicza dostępu do Internetu innym urządzeniom. Może jednocześnie realizować połączenie telefoniczne jak i korzystać z zasobów sieci bez żadnych zakłóceń. Każde konto w sieci Movicom telefonia IP posiada swój własny identyfikator ID, który jest równocześnie numerem w sieci Movicom telefonia IP. Numer jest zawsze 9-cio cyfrowy (określenie kierunku strefy np. 42 oraz 7 cyfr numeru Abonenta).

Przenoszenie numeracji

Sieć MOVICOM gwarantuje Abonentowi możliwość zachowania dotychczasowego numeru dla posiadanych linii telefonicznych. Przenośność numeracji pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi obwarowany jest procesami formalnymi i procedurami zdefiniowanymi odrębnymi ustaleniami międzyoperatorskimi oraz nadzorowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE.

 1. Przenoszenie numeracji
  … z innych sieci do Movicom
  Sieć MOVICOM gwarantuje Abonentowi możliwość zachowania dotychczasowego numeru dla posiadanych linii telefonicznych. Przenośność numeracji pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi obwarowany jest procesami formalnymi i procedurami zdefiniowanymi odrębnymi ustaleniami międzyoperatorskimi oraz nadzorowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE. Procedura przenoszenia numerów do sieci Movicom:
  KROK 1 (Abonent)
  Przesłanie na adres biuro(at)movicom.pl niezbędnych informacji dotyczących przenoszonego numeru:
  1. Nazwa obecnego właściciela przenoszonych numerów. Pełne dane teleadresowe firmy, dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS/EDG),
  2. Osoba do kontaktów z Movicom s.c.,
  3. Nazwa dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
  4. Przenoszone numery telefonów,
  5. Sposób obecnego podłączenia wymienionych telefonów.
  Numer:
  a. numer telefonu stacjonarnego – w przypadku usług – VoIP, linia analogowa (pots), ISDN BRA 2B+D,
  b. zakres numerów telefonii stacjonarnej – w przypadku usług – ISDN BRA/BRI 2B+D (numery MSN lub DDI), ISDN PRA/PRI 30B+D (numery DDI).
  KROK 2 (Movicom)
  1. Weryfikacja otrzymanych danych,
  2. Sprawdzenie możliwości przeniesienia numeru od wskazanego operatora,
  3. Wysłanie do Abonenta informacji czy dany numer stacjonarny może zostać przeniesiony, a następnie wysłanie na wskazany mail, do Abonenta „Wniosku o potwierdzenie możliwości zawarcia z Movicom s.c. Umowy na Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru”.
  KROK 3 (Abonent)
  Wypełnienie i podpisanie wniosku oraz przesłania go na adres mail: biuro(at)movicom.pl lub listownie na adres: Movicom s.c., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź.
  KROK 4 (Movicom)
  1. Weryfikacja poprawnego wypełnienia złożonego wniosku.
  2. Przesłanie do Abonenta „Zawiadomienia o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z przeniesieniem numeru” (jako potwierdzenie możliwości przeniesienia numeru) oraz komplet czterech dokumentów:
  1. Upoważnienie,
  2. Oświadczenie
  3. Umowa (w dwóch egzemplarzach),
  4. Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym operatorem,
  KROK 5 (Abonent)
  Abonent wypełnia i podpisuje wyżej wymienione dokumenty, a następnie odsyła je drogą pocztową na adres Movicom s.c., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź.
  KROK 6 (Movicom)
  Weryfikacja przesłanych dokumentów oraz złożenie do dotychczasowego operatora:
  1. Upoważnienia,
  2. Oświadczenia,
  3. Wniosku o rozwiązanie umowy z dotychczasowym operatorem,
  4. Kopii zawiadomienia o możliwości przeniesienia numeru.
  Krok 7 (Dotychczasowy operator)
  Przyjęcie dokumentów i wysłanie do Movicom informacji o dacie rozwiązania umowy i przeniesienia numeru.
  Krok 8 (Movicom)
  Poinformowanie Abonenta o dacie rozwiązania umowy i przeniesienia numeru od dotychczasowego operatora.
  Krok 9 (Movicom)
  Uruchomienie przeniesionego numeru i poinformowanie o tym Użytkownika.

Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub masz pytania odnośnie naszej oferty?

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu!